Henkisesti vahva ja itseään arvostava työntekijä on työnantajalle pikemminkin uhka kuin lisäarvo!

Itseään arvostava ei toisten edessä kukkoile, muutoin kuin silloin, kun häntä siihen haastetaan. Toisin sanoen tilanteissa, kun häntä halutaan “painaa alas.” Hän on yleensä hyvin oikeudenmukainen, nöyrä, mutta sopivan kriittinen. Hän näkee asioiden eri puolia eikä pelkää puhua epäkohdista ääneen. Työntekijänä hän on lojaali ja voimavaransa tunnistava. Hän uskaltaa kieltäytyä ylimääräisistä työtehtävistä tai työtunneista, sillä hän tiedostaa, että itsestään huoltapitäminen on työssä jaksamisen kannalta tärkeää.

Työnantajat puhuvat vapaa-ajan ja perheen tärkeydestä, mutta todellisuudessa tilanne on usein toinen. Haastatteluissa ihaillaan itsestään huolta pitävää, mutta arjessa tilanne näyttäytyy toisella tapaa. Vahvasta työntekijästä tulee työnantajalle pian “heikoin lenkki”, koska hän haastaa liikaa. Hän tuo olemuksellaan positiivista muutosta työhön ja työyhteisöön. Vahva työntekijä ei ota vastaan bullshittiä eikä häntä voi kyykyttää. Muutos aiheuttaa aina vastarintaa, ja siksi muutosta liputtavaa työntekijää myös aluksi dissataan.

Olen kohdannut itsestään hyvin epävarmoja esimiehiä. Se näkyy muun muassa siten, että he puuttuvat epäolennaisuuksiin, siksi että oma heikkouden tunne on kohdistettava ulkopuolelle. Kun toista saa osoittaa virheestä, niin ei tarvitse kohdata omaa epävarmuuden tunnetta. Tälläinen toimintatapa kertoo ihmisestä joka ei ymmärrä heikkouden tunteen tuomaa arvoa. Se on hänelle osa jota tulee väistellä ja irroittaa itsestä pois.

Todellinen vahvuus syntyy heikkouden tunteen kohtaamisen kautta

Miksi heikkouden tunne on ihmiselle kuin demoni? Henkisesti vahva ei koe häpeää ja alemmuutta tekemistään virheistään tai puutteistaan – hän kykenee kohtaamaan sen. Ihminen on aina epätäydellinen, siitä syystä hän kasvaa ja kehittyy. Epävarmuus ja epätäydellisyys on kaunis ominaisuus, jos sen hyväksyy osaksi itseään ja elämää. Se voi tehdä kauheaa jälkeä, jos sitä ei hyväksy. Silloin tulee tarve alistaa toista ihmistä ja tehdä toisesta omien heikkouksien syntipukki.

Kirjoittaja on mielenterveyden kokemusasiantuntija ja psykiatrinen sairaanhoitaja.

Author: Marja Matikainen

Tervetuloa sivustoilleni! Olen Marja, sanataiteilija ja mielenterveyden kokemusasiantuntija. Olen psykiatrinen sairaanhoitaja koulutukseltani ja perehtynyt vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin. Omaan paljon kokemuksellista tietoa ja ymmärrystä monesta mielenterveysoireesta. Tunneyliherkkyyden vuoksi aistin elämää hyvin syvällisesti. Näen mielenterveysoireilun pikemminkin tervehtymisprosessina, kuin sairautena. Ilman oireita emme pääse kiinni siihen mikä meidät "sairastutti". Syyn avulla paranemisprosessi voi alkaa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: