Mielenterveyshoidon ydin ongelma: oireilevan hoitaminen ja oireilun hoitaminen

Jos hoidamme pelkästään oireilevaa ja oireita, mikään ei oikeastaan muutu. Todellinen, oireiluun johtava syy jää huomioimatta ja tilanne junnaa paikallaan. Hetkellisesti oireilu voi helpottua, mutta ennemmin tai myöhemmin oireet palaavat.

Perheessä vanhempien käsittelemättömiin traumoihin ja tunnelukkoihin reagoi ensimmäisenä lapsi. Lapsi imee vanhempien tunteita itseensä kuin pesusieni. Näin toimii myös tunneyliherkkä aikuinen ihmissuhteissa. Oireilu voi johtua siis ympäristöstä ja silloin se on pikemminkin ympäristö ongelma kuin yksilön ongelma.

Mielen oireilu ei koskaan synny kuin tuulesta tai johdu pelkästään biologiasta. Se on aina seurausta kohdatusta elävästä elämästä. Oireilu on usein myös moniulotteista. Sen takana on yleensä trauma/traumoja, ympärillä olevien tunteet ja ei prosessoidut traumat tai jos ei tule tarpeissaan nähdyksi ja kuulluksi. Erityisherkkyys ominaisuus synnyttää ja syventää oireilua ja se sekoittuu helposti mielenterveysoireiluksi. “Jos vierellä olevaa ahdistaa, tunnen sen itsessäni”.

Varhaista kiintymyssuhde traumaa on hyvin hankalaa toisinaan todentaa. Kiintymyssuhde trauma näkyy muun muassa myöhemmin vaikeutena kohdata haasteita ja muodostaa kestäviä ihmissuhteita, sekä mielen epävakautena. Jos elämän perusta on rakentunut heiveröisistä ja jopa turvattomista osista, mieli helposti heiluu. Silloin pienikin vastoinkäyminen voi horjuttaa mielenterveyttä ja johtaa pahimillaan jopa psykoosiin.

Oire on mielen ja kehon keino herättää huomio siihen mikä todellisuudessa mättää. Niitä ei tarvitse poistaa tai hoitaa, niitä tulee ennen kaikkea ymmärtää. Tarvitsemme oikein kuulevia korvia ja kokonaisvaltaisesti ymmärtäviä käsiä kohtaamaan oireita, joiden kautta pääsemme niiden todelliseen alkulähteeseen eli syyhyn. Kun kohtaamme kipeää kohtaa turvallisessa tilassa ja turvallisen ihmisen kanssa, voimme voimaantua, sekä vapautua itse vinoutumasta ja sen aiheuttamista oireista. Koska traumat ja mielen kipukohdat varastoituvat kehoon eikä niinkään päähän, tarvitsemme yhteistyötä kehon kanssa ja täten auttajaa joka auttaa vapauttamaan tunnelukkoja kehollisin menetelmin.

Author: Marja Matikainen

Tervetuloa sivustoilleni! Olen Marja, sanataiteilija ja mielenterveyden kokemusasiantuntija. Olen psykiatrinen sairaanhoitaja koulutukseltani ja perehtynyt vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin. Omaan paljon kokemuksellista tietoa ja ymmärrystä monesta mielenterveysoireesta. Tunneyliherkkyyden vuoksi aistin elämää hyvin syvällisesti. Näen mielenterveysoireilun pikemminkin tervehtymisprosessina, kuin sairautena. Ilman oireita emme pääse kiinni siihen mikä meidät "sairastutti". Syyn avulla paranemisprosessi voi alkaa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: