Minusta

Sydämellisesti tervetuloa sivuilleni! Olen Marja Hannele Matikainen, 47-vuotias kokonaisvaltaisen terveyden- ja hyvinvoinnin ammattilainen. Psyykkinen oireilu ja mielen romahdus ovat olleet minulle osa matkaa kohti todellisempaa itseä ja sitä kautta on syntynyt kyky nähdä elämää syvemmin ja laajemmin.

Omaan paljon kokemuksellista tietoa erilaisista psyykkisistä oireiluista. Koulutukseltani olen psykiatrinen sairaanhoitaja, sekä olen trauma kouluttautunut. Olen käynyt useita hyvinvointialan koulutuksia ja omaan erityisherkkyyden eli syvätuntemisen lahjan. Toimin liikunta-alalla uimaopettajana ja vauvauintiohjaajana, sekä ohjaan mielenterveyttä ja hyvinvointia tukevaa joogaa.

Katson mielenterveysoireilua terveyden näkökulmasta. Oireileva on terve, koska hän reagoi epäterveeseen. Oire on aina seuraus itse ongelmaan tai vääristymään, ei sairaus itsessään. Usein oireilun alla on “jokin” kohdattu trauma ja tai ympäristön tuoma kuormitus. Trauma on hyvin laaja ja monimutkainen käsite. Omaa traumakokemusta vahvistaa lähimmäisten traumat, sekä sukupolvien traumat. Sijaisoireilu ja sijaistraumatisoituminen (perheessä, parisuhteessa ja työpaikalla) on hyvin tavallista. Mielenterveysoireilu ei ole koskaan pelkästään siis yksilön ongelma. Se kuuluu aina koko yhteisölle tai perheelle. Oireilevaa tulisi katsoa oppikirjan tavoin “jotta mikä ympärillä mättää”.

Kirjoitan oivalluksia mielenterveydestä, joita voi lukea muun muassa facebookissa: “oivalluksia ja tietoisuutta mielenterveydestä” https://www.facebook.com/MarjaHannele8 sivustolta .

Erityisherkkyyden johdosta olen aina oireillut vahvasti siihen mitä ympärilläni on. Imen itseeni informaatiota ja tunteita muista ihmisistä ja ympäristöstä, joka tekee elämästäni toisinaan hyvin raskaan, mutta toisaalta erittäin merkityksellisen. “Elämä on kuin kirja jota tuntea ja lukea“. Traumanäkökulma yhdessä erityisherkkyyden kanssa on tuonut todella paljon ymmärrystä itseäni, sekä ympäröivää maailmaa kohtaan.

Tänä päivänä autan kanssa ihmisiä oman kokemustiedon kautta, joka on antanut työlleni tärkeimmän tieto taidon ja osaamisen. Kovan kohtaamistyön, elämän halun ja sisäisen mission johdattelemana olen luonut “työvälineen” jossa autan asiakasta kohtaamaan itseään syvältä, tunnetasolta käsin. Oma apu ja myötätunto on prosessissa eteenpäin vievin. Kun kohtaamme kipeää kohtaa turvallisessa tilassa ja turvallisen ihmisen kanssa, voimme voimaantua, sekä vapautua itse vinoutumasta ja sen aiheuttamista oireista. Lue hoitomuodosta tarkemmin “palveluni” kohdasta https://marjamatikainen.com/portfolio-2/

Minulla on kolme täysi-ikäistä lasta. Matkustaminen ja kirjoittaminen on intohimoni. Olen tehnyt vapaaehtoistyötä ulkomailla kriisialueilla esim Palestiinassa, Israelissa ja Väli-Amerikassa. Kokemukset ovat kasvattaneet henkilökohtaisella tasolla lisää ja tuoneet perspektiiviä ja osaamista kohdata eri kulttuureista tulevia ihmisiä.

Copyright ©

%d bloggers like this: