KOKEMUSASIANTUNTIJUUS:

Mitä on kokemusasiantuntijuus?

Kokemusasiantuntijuus on sitä, että henkilö on läpikäynyt vaikean elämän vaiheen sekä oireilun. Saattaa olla, että hän edelleen oireilee, mutta hän on kohdannut ja käsitellyt omaa kokemusta niin paljon, että hän on halukas jakamaan kokemuksesta syntynyttä viisautta ja ymmärrystä muille. Toisin sanoen, hän on melko sinut itsensä ja kokemuksensa kanssa.

Henkilökohtainen selviytymistarina johon voi samaistua, kannustaa vaikeassa elämän tilanteessa olevaa jaksamaan eteenpäin. Kokemusasiantuntijalla on arvokasta tieto-taitoa, sekä välineitä kohdata ja ymmärtää ihmistä joka käy samankaltaista vaihetta läpi. Kipeä, kohdattu kokemus avaa ihmisen mieltä syvemmälle ymmärrykselle, ja tämän usein näkee jo auttajan silmistä ja aistii olemuksesta. On tultava ensin oikein nähdyksi ja kuulluksi, jotta voi toipua. “Tuntuu luonnolliselta avautua sellaiselle, joka näkee ilman sanoja omaan kipuun“.

Kokemuksellista tietoa ja ymmärrystä seuraavista oireiluista:

-Pakko-oireinen häiriö, OCD

-Syömishäiriöt: anoreksia ja bulimia

-Masennus ja ahdistushäiriöt

-Raskauden aikainen ja synnytyksen jälkeinen ahdistus

-Lapsivuodepsykoosi

-Erityisherkkyys, joka näyttäytynyt neuropsykiatrisina oireiluna esim. ADHD ja autisminkirjon piirteet

-Trauma ja dissosiaatiohäiriöt

-Uupumus, työuupumus

%d bloggers like this: